Readme.ge Blog

FB image FB image

კატეგორია "DBA"-ის არქივი

Mysql-ის ფედერაციული ცხრილი :)

Monday, December 13th, 2010

რა შთამბეჭდავი სახელია, Mysql-ის ფედერაციული ცხრილი 🙂 (Mysql Federated Tables) მისი არსი მოიცავს ძალზედ მარტივს. ჩვენ საშუალება გვეძლება რომელიმე კონკრეტული ცხრილი პარალელურ რეჟიმში  ვამუშაოთ სხვა, მეორე სერვერზე როგორც კოპიო. ანუ თუ ჩვენ რაიმე ქმედით sql-ს გავუშვებთ მთავარ ცხრილზე იგივე ქმედება შესრულდება მასზე მიმაგრებულ მეორე ჰოსტზე არსებულ ცხრილზე (insert, delete, update, truncate). ვთქვათ გვაქვს mysql-ის 2 […]

“CREATE TABLE emp2 AS …” in MSSQL

Sunday, November 7th, 2010

საოცრად კარგი საშუალება გვაქვს ORACLE-ში, რომელიც მდგომარეობს იმაში რომ მარტივად შეგვძლია 1 ცხრილიდან შევქმნათ და ამავდროულად ჩავწეროთ არსებული data მეორე ცხრილში. იგი გამოიყურება ესე –

ORACLE-სთან ”მილინკვა” tnsname-ს ჩასწორების გარეშე

Thursday, October 29th, 2009

შეიძლება სათაურში კარგად ვერ დავწერე 🙂 ამ პატარა პოსტით და დიდი გულით მინდა ერთი ბაზის მეორე ბაზასთან მილინკვის ალტერნატივა დავწერო. როგორც წესი პირველ რიგში სერვერზე სადაც დგას ORACLE tnsname-ში უნდა ჩაემატოს მსგავსი სტრინგი –

utl_file – ფაილის წაკითხვა-ჩაწერა pl/sql-დან

Wednesday, April 29th, 2009

ამ პოსტში მოკლედ განვიხილავ ორაკლიდან pl/sql-ის საშუალებით ფაილის ჩაწერა-წაკითხვის პროცედურას. იგი ერთგვარი გაგრძელებაა ძველი პოსტის Oracle-ის External Tables და მათან მუშაობა ხდება utl_file პაკეიჯის მეშვეობით. თავინდა სამუშაოდ გვჭირდება ორაკლის დირექტორია რომელსაც შევქმნით შემდეგი sql-ით

substr_count pl/sql-ში

Friday, April 24th, 2009

ვაგრძელებ pl/sql-ში user defined ფუნქციების შექმნას. ამ პოსტში შემოგთავაზებთ substr_count ფუნქციას, რომელიც გვაქვს php-ში. შემდეგ ფუნქციას გადაეცემა 3 პარამეტრი substr_count ( სტრინგი რაშიც ვითვლით, სტრინგი რასაც ვითვლით, [case Sensitive = case ]). მეორე პარამეტრი შეგვიძლია გადავცეთ როგორ 1 ასევე რამდენიმე სიმბოლო ერთად. ხოლო მესამე პარამეტრით გადავცემთ ფუნქცია იყოს თუ არა კეის სენსიტივი. დეფაულტ მნიშვნელობად მას […]

is_numeric pl/sql-ში

Wednesday, April 22nd, 2009

is_numeric კამფეტივით ფუნქცია გვაქვს php-ში მარა pl/sql-ში… ვოოოო 🙂 ამიტომ გთავაზობთ იდენტური ფუნქციის შექმნას pl/sql-ში შემდეგი ფუნქციით შეგვიძლია შევამოწმოთ სტრინგი არის თუ არა რიცხვის ტოლფასი და იგი შესაბამისად აბრუნებს 1 და 0 მნიშვნელობებს არის თუ არა გადაცემული პარამეტრი რიცხვითი.

სტრინგის ტრანსლირება ორაკლში

Friday, January 30th, 2009

მაგალითი თუ როგორ არის შესაძლებელი ორაკლში შრიფტის კონვერტირება (ჩვენს მაგალითში ლათინურიდან უნიკოდში) ვარიანტი 1 – ამის შესაძლებლობის 2 ვარიანტია 1- სადისტურ-მაზოხისტური, 2 – ორაკლისეული ადამიანური 😀 სადისტურ-მაზოხისტურში ვიგულისხმე ვარიანტი სადაც 2 სვეტიან ცხრილში გვაქვს ჩამოთვლილი ლათინური სიმბოლოები შესაბამისი ქართული უნიკოდით. ფუნქციაში ვიღებთ ამ ცხრილს და დასაკონვერტირებელ სტრინგს, ვუვლით სიმბოლ სიმბოლ და ვანაცვლებთ ცხრილში არსებულით და […]

Oracle Stored Sources

Friday, September 12th, 2008

რამდენიმე ხნის წინ დამჭირდა ორაკლიდან პროცედურის სოურსის ამოღება. როგორც ვიცით არსებული ობიექტების ჩამონათვალი და შესაბამისი მნიშვნელობები შეგვიძლია ამოვიღოთ სქლ-ით 1SELECT * FROM user_objects და შესაბამისად ამ არსებულ მომხმარებელში ცხრილების მნიშვნელობების ამოღება  – 1SELECT * FROM user_tables მაგრამ ჯერი მინდა სხვა ობიექტებზე, კერძოდ ფუნქციები, პროცედურები, პაკეჯები, ტრიგერები და ა.შ. მიქექ-მოქექვის მერე აღმოვაჩინე მისი ადგილმდებარეობა

რამოდენიმე პარტიშენთან მუშაობა

Saturday, December 1st, 2007

წინა ორ პოსტში ვისაუბრეთ პარტიშენების შექმნასა და არსებულის გაყოფაზე. ეხლა მინდა შევეხო მის გამოყენებას 2 ან მეტი პარტიშენის შემთხვევაში. მაშინ როდესაც

დუბლიკატი ჩანაწერები

Monday, November 19th, 2007

მიუხედავად დიდი ყურადღებისა არის ხოლმე შეგნებული თუ თვითნებური შემთხვევები როდესაც ცხრილში ხდება ჩანაწერის დუბლირება. განვიხილოთ ამოცანა რომელიც ითვალისწინებთ დუბლირებულ იჩანაწერების მოშორებას ცხრილიდან ავიღოთ ცხრილი 123456CREATE TABLE DUBL_TEST ( FNAME    VARCHAR2(200), AGE      NUMBER, BIRTHDAY DATE )

...